دانلود کتاب رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان (نکرونومیکون) ترجمه فارسی کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان و یا کتاب دیوانه کننده نام هایی است که روی این کتاب نهاده اند. این کتاب توسط فردی به نام عبدل ال حضرت اهل شام در سال 699 نوشته شده است. بعد از آنکه نوشتن کتاب توسط ال حضرت به پایان رسید. بدن تکه تکه …

ادامه مطلب